การจ่ายเงินปันผล

หน้าหลัก > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การจ่ายเงินปันผล
Email ThisPrint This
วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
21/02/61 04/05/61 21/05/61 เงินปันผล 1.03 บาท 01/07/60-31/12/60
07/08/60 17/08/60 06/09/60 เงินปันผล 0.22 บาท 01/01/60-30/06/60
22/02/60 08/05/60 25/05/60 เงินปันผล 1.00 บาท 01/07/59-31/12/59
10/08/59 22/08/59 09/09/59 เงินปันผล 0.25 บาท 01/02/59-30/06/59
17/02/59 03/05/59 25/05/59 เงินปันผล 0.85 บาท 01/07/58-31/12/58
17/02/59 01/03/59 21/03/59 เงินปันผล 0.25 บาท 01/01/59-31/01/59
06/08/58 18/08/58 03/09/58 เงินปันผล 0.25 บาท 01/01/58-30/06/58
19/02/58 27/04/58 14/05/58 เงินปันผล 0.57 บาท 01/01/57-31/12/57
07/08/57 20/08/57 04/09/57 เงินปันผล 0.28 บาท 01/01/57-30/06/57
20/02/57 29/04/57 19/05/57 เงินปันผล 0.70 บาท 01/07/56-31/12/56
07/08/56 20/08/56 03/09/56 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/56-30/06/56
27/02/56 23/04/56 13/05/56 เงินปันผล 0.51 บาท 01/07/55-31/12/55
08/08/55 21/08/55 04/09/55 เงินปันผล 0.27 บาท 01/01/55-30/06/55
22/02/55 04/05/55 23/05/55 เงินปันผล 0.40 บาท 01/07/54-31/12/54
10/08/54 23/08/54 06/09/54 เงินปันผล 0.25 บาท 01/01/54-30/06/54
23/02/54 28/04/54 13/05/54 เงินปันผล 0.36 บาท 01/07/53-31/12/53
11/08/53 23/08/53 07/09/53 เงินปันผล 0.18 บาท 01/01/53-30/06/53
18/02/53 23/04/53 14/05/53 เงินปันผล 0.30 บาท 01/07/52-31/12/52
13/08/52 25/08/52 07/09/52 เงินปันผล 0.13 บาท 01/01/52-30/06/52