ข่าวล่าสุด   < >
Email ThisPrint This
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ “บาฟส์” เป็นบริษัทที่ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยดำเนินธุรกิจทางด้านระบบการบริหารการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน และให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยาน โดยผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท ในปัจจุบัน ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บีพี ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปฏิทินนักลงทุน
24 ก.พ. 59
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 และ 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รายงานประจำปี 2560

16.60 MB.
ดูออนไลน์
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: : BAFS
ราคาล่าสุด:
32.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 153,300
เปลี่ยนแปลง: -0.25
% เปลี่ยนแปลง: -0.76%
อัพเดทล่าสุด: 16 กรกฎาคม 2561
เวลา: 16:36 น.