บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
171/2 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
พิศพงศ์ จันทรานนท์

โทรศัพท์ : 02-834-8914
โทรสาร : 02-834-8931
อีเมล์ : pitsapong@bafs.co.th
Skype : pitsapong_ch