การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของกิจการ

BackSep 06, 2017

นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้จัดการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของกิจการ โดยมีอาจารย์ อนันตชัย ยูรประถม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน(SBDi)เป็นวิทยากรพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์