ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

หน้าหลัก > ห้องข่าว > ข่าวแจ้งสื่อมวลชน
RSS Feed Email ThisPrint This
BAFS Newsroom Banner
ค้นหาข่าว:


 • ศูนย์ฝึกอบรม (BAFS Training Center) ให้การอบรมหลักสูตร "Aviation Fuel Quality Control" ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด
  19 มีนาคม 2561
 • อ่านต่อ
 • ศูนย์ฝึกอบรม(BAFS TRAINING CENTER) ให้การอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรม KYT" แก่พนักงานบริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด
  12 มีนาคม 2561
 • อ่านต่อ
 • บาฟส์โดยแผนกความปลอดภัยร่วมกับ BAFS Training Center จัดอบรม หลักสูตร "ดับเพลิงขั้นต้น รุ่นที่ 1/2561"
  23 กุมภาพันธ์ 2561
 • อ่านต่อ
 • บาฟส์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีษะจรเข้น้อย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  21 กุมภาพันธ์ 2561
 • อ่านต่อ
 • บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารคุณภาพ ISO และ OHSAS เข้าเยี่ยมชมกิจการ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ
  09 กุมภาพันธ์ 2561
 • อ่านต่อ
 • บาฟส์ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
  23 มกราคม 2561
 • อ่านต่อ
 • ร่วมปลูกต้นไม้แปลงเกษตรอินทรีย์ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก
  05 มกราคม 2561
 • อ่านต่อ
 • BAFS ได้จัดการบรรยาย "CG Code" กับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน"
  13 ธันวาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากรายการ Money Talk เข้าบันทึกเทปรายการเมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
  22 ตุลาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล และ คุณประกอบเกียรติ นินนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส
  11 ตุลาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • BAFS รับโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกระทรวงทรัพยากรฯ
  19 กันยายน 2560
 • อ่านต่อ
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของกิจการ
  06 กันยายน 2560
 • อ่านต่อ
 • BAFS เข้าร่วมแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560
  25 สิงหาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • BAFS โดยแผนกความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  08 สิงหาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • BAFS เข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  04 สิงหาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • BAFSGROUP เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  27 กรกฎาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • เข้ารับมอบประกาศนียบัตรการต่ออายุใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
  28 มิถุนายน 2560
 • อ่านต่อ
 • BAFS รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นทั้งสามพื้นที่
  19 มิถุนายน 2560
 • อ่านต่อ
 • BAFS เข้ารวมแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560
  31 พฤษภาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • BAFS จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  09 พฤษภาคม 2560
 • อ่านต่อ