ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หน้าหลัก > ห้องข่าว > ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
RSS Feed Email ThisPrint This
BAFS Newsroom Banner
ค้นหาข่าว:
รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549  |  2548


 • ชี้แจงความคืบหน้าและการเพิ่มงบประมาณเงินลงทุนในโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (เพิ่มเติม)
  11 สิงหาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
  07 สิงหาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • ชี้แจงความคืบหน้าและการเพิ่มงบประมาณเงินลงทุนในโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ
  07 สิงหาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  07 สิงหาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
  07 สิงหาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  07 สิงหาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  11 พฤษภาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
  11 พฤษภาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  11 พฤษภาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
  11 พฤษภาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  27 เมษายน 2560
 • อ่านต่อ
 • การเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
  04 เมษายน 2560
 • อ่านต่อ
 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  24 มีนาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
  23 กุมภาพันธ์ 2560
 • อ่านต่อ
 • แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
  22 กุมภาพันธ์ 2560
 • อ่านต่อ
 • แจ้งมติที่ประชุมBOD 1/2560, อนุมัติเงินปันผล, กำหนดการประชุม AGM 2560
  22 กุมภาพันธ์ 2560
 • อ่านต่อ
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
  22 กุมภาพันธ์ 2560
 • อ่านต่อ
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
  22 กุมภาพันธ์ 2560
 • อ่านต่อ
 • แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
  05 มกราคม 2560
 • อ่านต่อ
 • แจ้งแต่งตั้งกรรมการและจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ (แก้ไขหัวข้อข่าว)
  15 ธันวาคม 2559
 • อ่านต่อ