ปรับปรุงเมื่อ: 22 สิงหาคม 2561 12:29

ตัวย่อหุ้น: BAFS สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 34.25 เปลี่ยนแปลง: -
ปริมาณซื้อขาย: 67,000 % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: ช่วงเวลา 52 สัปดาห์:
34.00 - 34.50 31.00 - 49.25

 

Chart Type