วันที่ รายละเอียด วิดีโอ
ปี 2561
10 กันยายน 2561 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 2561 รับชม วิดีโอ

22 พฤษภาคม 2561 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2561 รับชม วิดีโอ

26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญประจำปี 2561 รับชม วิดีโอ

ปี 2560
09 มีนาคม 2561 Opportunity Day - ประจำปี 2560 รับชม วิดีโอ

24 พฤศจิกายน 2560 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 2560 รับชม วิดีโอ

22 ตุลาคม 2560 Money Talk Weekly BAFS ช่วงที่ 1 2560 รับชม วิดีโอ

22 ตุลาคม 2560 Money Talk Weekly BAFS ช่วงที่ 2 2560 รับชม วิดีโอ

25 สิงหาคม 2560 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 2560 รับชม วิดีโอ

26 พฤษภาคม 2560 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2560 รับชม วิดีโอ

27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญประจำปี 2560 รับชม วิดีโอ

ปี 2559
10 มีนาคม 2560 Opportunity Day - ประจำปี 2559 รับชม วิดีโอ

24 พฤศจิกายน 2559 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 2559 รับชม วิดีโอ

02 กันยายน 2559 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 2559 รับชม วิดีโอ

07 มิถุนายน 2559 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2559 รับชม วิดีโอ

24 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 รับชม วิดีโอ

ปี 2556
17 เมษายน 2556 การประชุมสามัญประจำปี 2556 รับชม วิดีโอ

ปี 2555
27 เมษายน 2555 การประชุมสามัญประจำปี 2555 รับชม วิดีโอ

ปี 2554
22 เมษายน 2554 การประชุมสามัญประจำปี 2554 รับชม วิดีโอ

ปี 2553
27 พฤษภาคม 2553 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2553 รับชม วิดีโอ

19 เมษายน 2553 การประชุมสามัญประจำปี 2553 รับชม วิดีโอ

ปี 2552
01 มิถุนายน 2552 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2552 รับชม วิดีโอ

08 เมษายน 2552 การประชุมสามัญประจำปี 2552 รับชม วิดีโอ
ปี 2551
11 มีนาคม 2552 Opportunity Day - ประจำปี 2551 รับชม วิดีโอ
25 สิงหาคม 2551 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 2551 รับชม วิดีโอ
16 พฤษภาคม 2551 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2551 รับชม วิดีโอ
18 เมษายน 2551 การประชุมสามัญประจำปี 2551 รับชม วิดีโอ
ปี 2550
29 พฤศจิกายน 2550 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 2550 รับชม วิดีโอ
31 สิงหาคม 2550 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 2550 รับชม วิดีโอ
18 พฤษภาคม 2550 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2550 รับชม วิดีโอ
21 เมษายน 2549 การประชุมสามัญประจำปี 2550 รับชม วิดีโอ
ปี 2549
20 มีนาคม 2550 Opportunity Day - ประจำปี 2549 รับชม วิดีโอ
31 สิงหาคม 2549 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 2549 รับชม วิดีโอ
21 เมษายน 2549 การประชุมสามัญประจำปี 2549 รับชม วิดีโอ Pt 1: Broadband
รับชม วิดีโอ Pt 2: Broadband

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.