วันที่ รายละเอียด วิดีโอ
ปี 2561
22 พฤษภาคม 2561 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2561 รับชม วิดีโอ

26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญประจำปี 2561 รับชม วิดีโอ

ปี 2560
09 มีนาคม 2561 Opportunity Day - ประจำปี 2560 รับชม วิดีโอ

24 พฤศจิกายน 2560 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 2560 รับชม วิดีโอ

22 ตุลาคม 2560 Money Talk Weekly BAFS ช่วงที่ 1 2560 รับชม วิดีโอ

22 ตุลาคม 2560 Money Talk Weekly BAFS ช่วงที่ 2 2560 รับชม วิดีโอ

25 สิงหาคม 2560 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 2560 รับชม วิดีโอ

26 พฤษภาคม 2560 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2560 รับชม วิดีโอ

27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญประจำปี 2560 รับชม วิดีโอ

ปี 2559
10 มีนาคม 2560 Opportunity Day - ประจำปี 2559 รับชม วิดีโอ

24 พฤศจิกายน 2559 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 2559 รับชม วิดีโอ

02 กันยายน 2559 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 2559 รับชม วิดีโอ

07 มิถุนายน 2559 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2559 รับชม วิดีโอ

24 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 รับชม วิดีโอ

ปี 2558
04 มีนาคม 2559 Opportunity Day - ประจำปี 2558 รับชม วิดีโอ

16 พฤศจิกายน 2558 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 2558 รับชม วิดีโอ

18 สิงหาคม 2558 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 2558 รับชม วิดีโอ

19 พฤษภาคม 2558 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2558 รับชม วิดีโอ

ปี 2557
17 มีนาคม 2558 Opportunity Day - ประจำปี 2557 รับชม วิดีโอ

19 พฤศจิกายน 2557 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 2557 รับชม วิดีโอ

29 สิงหาคม 2557 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 2557 รับชม วิดีโอ

29 พฤษภาคม 2557 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2557 รับชม วิดีโอ

ปี 2556
18 มีนาคม 2557 Opportunity Day - ประจำปี 2556 รับชม วิดีโอ

26 พฤศจิกายน 2556 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 2556 รับชม วิดีโอ

29 สิงหาคม 2556 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 2556 รับชม วิดีโอ

29 พฤษภาคม 2556 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2556 รับชม วิดีโอ

17 เมษายน 2556 การประชุมสามัญประจำปี 2556 รับชม วิดีโอ

ปี 2555
27 มีนาคม 2556 Opportunity Day - ประจำปี 2555 รับชม วิดีโอ

20 พฤศจิกายน 2555 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 2555 รับชม วิดีโอ

21 สิงหาคม 2555 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 2555 รับชม วิดีโอ

22 พฤษภาคม 2555 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2555 รับชม วิดีโอ

27 เมษายน 2555 การประชุมสามัญประจำปี 2555 รับชม วิดีโอ

ปี 2554
08 มีนาคม 2555 Opportunity Day - ประจำปี 2554 รับชม วิดีโอ

28 พฤศจิกายน 2554 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 2554 รับชม วิดีโอ

26 สิงหาคม 2554 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 2554 รับชม วิดีโอ

27 พฤษภาคม 2554 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2554 รับชม วิดีโอ

22 เมษายน 2554 การประชุมสามัญประจำปี 2554 รับชม วิดีโอ

ปี 2553
15 มีนาคม 2554 Opportunity Day - ประจำปี 2553 รับชม วิดีโอ

26 พฤศจิกายน 2553 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 2553 รับชม วิดีโอ

27 พฤษภาคม 2553 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2553 รับชม วิดีโอ

19 เมษายน 2553 การประชุมสามัญประจำปี 2553 รับชม วิดีโอ

ปี 2552
01 มิถุนายน 2552 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2552 รับชม วิดีโอ

08 เมษายน 2552 การประชุมสามัญประจำปี 2552 รับชม วิดีโอ
ปี 2551
11 มีนาคม 2552 Opportunity Day - ประจำปี 2551 รับชม วิดีโอ
25 สิงหาคม 2551 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 2551 รับชม วิดีโอ
16 พฤษภาคม 2551 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2551 รับชม วิดีโอ
18 เมษายน 2551 การประชุมสามัญประจำปี 2551 รับชม วิดีโอ
ปี 2550
29 พฤศจิกายน 2550 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 2550 รับชม วิดีโอ
31 สิงหาคม 2550 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 2 2550 รับชม วิดีโอ
18 พฤษภาคม 2550 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 1 2550 รับชม วิดีโอ
21 เมษายน 2549 การประชุมสามัญประจำปี 2550 รับชม วิดีโอ
ปี 2549
20 มีนาคม 2550 Opportunity Day - ประจำปี 2549 รับชม วิดีโอ
31 สิงหาคม 2549 Opportunity Day - ไตรมาสที่ 3 2549 รับชม วิดีโอ
21 เมษายน 2549 การประชุมสามัญประจำปี 2549 รับชม วิดีโอ Pt 1: Broadband
รับชม วิดีโอ Pt 2: Broadband

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.